1 dic. 2013

TREBALL EN EQUIP

Després de la sortida al Port de Ciutadella vam voler preparar la informació que teniem de la sortida i vàrem fer petits grups i cada un va intentar preparar, organitzar i ordenar la informació que havien obtingut del Pescador a través de les preguntes que li vàrem fer. Després de molta feina de posar-se d'acord, d'intentar que tots participessin i de fer s'esforç de resumir en un cartell la informació aquests han estat els resultats:

EXPOSICONS SORTIDA on PhotoPeach